Personal details4

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

שלב 4 – בחירת החבילה המתאימה

דמי פתיחת תיק ובדיקה בסך של 234 ש"ח. במידה ובסיום התהליך תהיה זכאי להחזרים העמלה לתשלום הנה 17.55% כולל מעמ והיא תשולם לאחר שתקבל את ההחזרים בפועל (לשנים שלגביהם קיבלת בעבר החזרי מס או הגשת דוחות שלא דרכנו, ואנו נצליח להשיג החזרים נוספים, העמלה בגין החזרים נוספים אלה הנה 25%+מעמ).

דמי פתיחת תיק ובדיקה בסך של 585 ש"ח (ניתן ב- 3 תשלומים). במידה ובסיום התהליך תהיה זכאי להחזרים העמלה לתשלום הנה 13.4% כולל מעמ והיא תשולם לאחר שתקבל את ההחזרים בפועל(לשנים שלגביהם קיבלת בעבר החזרי מס או הגשת דוחות שלא דרכנו, ואנו נצליח להשיג החזרים נוספים, העמלה בגין החזרים נוספים אלה הנה 25%+מעמ).

דמי פתיחת תיק ובדיקה בסך של 1,170 ש"ח (ניתן ב – 4 תשלומים) במידה ובסיום התהליך תהיה זכאי להחזרים העמלה לתשלום הנה 9.3% כולל מעמ והיא תשולם לאחר שתקבל את ההחזרים בפועל(לשנים שלגביהם קיבלת בעבר החזרי מס או הגשת דוחות שלא דרכנו, ואנו נצליח להשיג החזרים נוספים, העמלה בגין החזרים נוספים אלה הנה 25%+מעמ).

Terms and condtions

A paragraph of text with an unassigned link

A second row of text with a web li

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]