אודות

כמה מילים אודותינו


חזון

חברת צדק תרדוף הינה חברה להחזרי מס ששמה לה למטרה לתת שירות ישיר, אישי ומתקדם, בהתאמה לעידן האינטרנטי המתקדם בו אנו חיים היום, באמצעות אתר אינטרנט זה לכלל אזרחי ישראל אשר יבחרו לממש בדיקת זכאותם להחזרי מס הכנסה והחזרי ביטוח לאומי בשיטה המתקדמת אשר מוצעת באתר זה.


המטרה המשותפת הינה השגת החזרי מס מיריבים בדרך הנוחה ביותר ללקוחות האתר ו/או החברה

השגת המטרה המשותפת תיעשה בדרך של ליווי מקצועי של לקוח החברה לכל אורך תהליך בדיקת ההחזרים, שיטת התקשורת והעברת המסרים תבוצע דרך האזור האישי/אי מייל/ווטסאפ של לקוח החברה וזאת ברוח הקידמה הטכנולוגית והשאיפה להקל בתקשורת מול לקוח החברה ככל האפשר, וכתוצאה מכך ייעול והאצת תהליכים וקיצור משך זמן הטיפול בתיק הלקוח.

דרך הפעולה

דרך הפעולה להשגת המטרות – להלן הסבר תמציתי:

שלב 1
הנרשם לאתר עונה על מספר שאלות בסיסיות המוודאות שאכן יש טעם לבצע בדיקת זכאות. לאחר מכן הלקוח הנרשם לאתר בוחר בהתאם את מסלול העמלה המתאים עבורו ולדעתו, כאשר המסלולים המוצעים הנם בין הזולים הקיימים בתחום..
שלב 2
הלקוח מתבקש לחתום על מסמכים חיוניים הנדרשים לצורך בצוע בדיקת הזכאות ומימושה.
שלב 3
בצוע השלמות נדרשות בתיק הלקוח בהתאם להנחיות רואה החשבון/יועץ המס האחראי על תיק הלקוח מטעם חברת צדק תרדוף. ההשלמות יבוצעו בשיתוף פעולה מול הלקוח וסיוע צמוד של חברת צדק. בהמשך לכך בצוע חישובים ותחשיבי מס על ידי יועצי מס/רואה החשבון מטעם חברת צדק.
שלב 4
במידה והבדיקות התחשיביות מראה כי הלקוח זכאי להחזרים, בצוע פנייה לרשויות המס בדרישת ההחזרים בהתאם. השלב מבוצע תו"כ מעקב ובקרה של חברת צדק לקבלת מירב ההחזרים המגיעים ללקוח החברה.
שלב 5
תשלום עמלה על ידי הלקוח עבור החזרי המס שהוא קיבל. לאחר מכן בצוע ביקורת חוזרת על התיק לקבלת החלטה האם נסתיים הטיפול בתיק או האם קיימים החזרים נוספים ונדרש המשך טיפול בהתאם. הודעה על סיום העבודה בתיק/המשך עבודה בתיק בהתאם.