החזרי ביטוח לאומי

החזרי ביטוח לאומי

תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לעובד שכיר, מבוצע בדרך של ניכוי המסים במקור על ידי המעביד (בדומה לתשלום מס הכנסה משכר)

המעביד פועל על פי הנחיות ברורות מטעם המוסד לבטוח לאומי.

בדיקת זכאות להחזרי ביטוח לאומי

זכאות אפשרית להחזרי ביטוח לאומי נוצרת כאשר נוכו דמי בטוח לאומי ומס בריאות ביתר, מסיבות שונות, כגון:

  • שכירים או מקבלי פנסיה שנוכו עבורם דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי
  • שכירים שהכנסתם העיקרית היא עד 6,164 ש"ח

**חשוב לזכור להעביר טופס 126

אנו ממליצים לפנות אלינו ולבצע בדיקת זכאות להחזרי בטוח לאומי ומס בריאות במצבים הבאים:

  1. שכיר העובד בשני מקומות עבודה (או יותר) במקביל
  2. שכיר שיש לו הכנסה נוספת – למשל מקצבת אבדן כושר עבודה, קצבה אחרת וכו'
  3. עצמאי שהוא גם שכיר