חישוב נקודות זיכוי בעקבות התיקון מס' 170:

חישוב נקודות זיכוי בעקבות התיקון מס' 170

עד שנת 2012 (לא כולל) גברים נשואים לא קיבלו נקודות זיכוי כלל על ילדיהם בעוד נשים נשואות קיבלו נקודות זיכוי על ילדיהן וכנגד הכנסה מיגיעה אישית בלבד (משכורת, עסק, פנסיה, דמי לידה וגכד'). נשים שעמדו בקריטריון הנ"ל קיבלו נקודות זיכוי באופן הבא:

עבור שנת לידת הילד ושנת בגרותו - חצי נקודת זיכוי בגין כל ילד. (שנת בגרותו-שנת הגעת הילד לגיל 18).

עבור ילדים בגילאי 1-17- נקודת זיכוי שלמה בגין כל ילד.

נשים חד-הוריות בנוסף לנקודות הזיכוי הנ"ל קיבלו נקודת זיכוי אחת בגין היותן חד-הוריות.

גברים גרושים  עם ילדים שכלכלת ילדיהם הייתה עליהם קיבלו נקודת זיכוי אחת עבור תשלום מזונות לילדיהם. גברים גרושים נשואים בשנית אשר שילמו דמי מזונות לאשה (בגין האשה ולא בגין הילדים) קיבלו נקודת זיכוי נוספת.

 

החל משנת 2012 יינתנו נקודות זיכוי נוספות של החזרי מס לאלה שניתנו עד כה והם יחושבו כדלהלן:

  1. בני זוג נשואים:

גבר יקבל נקודות זיכוי עבור כל ילד במידה וגילו בטווח הגילאים 1-3 באופן הבא:

בשנת המס בה נולד הילד-יקבל 1 נ"ז עבור כל ילד כאמור,

בשתי שנות מס הבאות-יקבל 2 נ"ז בגין כל ילד כאמור,

בשנת המס בה מלאו לילד 3 שנים-יקבל 1 נ"ז כאמור.

       אישה תקבל נקודת זיכוי נוספת על כל ילד בגילאים 1-5.

  1. בני זוג גרושים:

יש להבחין בין שני המצבים הבאים:

  • הילדים נמצאים בחזקתו של בן הזוג לגביו אנו עורכים את תחשיב המס, והוא לא נישא בשנית ואינו מנהל משק בית עם בת זוג אחרת.

במצב זה יש להעניק נקודות זיכוי כפי שמקבלת אישה נשואה עבור ילדיה, לא משנה אם מדובר בגבר או אישה. בנוסף, יקבל נקודת זיכוי נוספת בגין היותו חד-הורי.

  • הילדים לא נמצאים בחזקתו של בן הזוג לגביו אנו עורכים את תחשיב המס

במצב זה יש להעניק נקודות זיכוי כפי שמקבל גבר נשוי עבור ילדיו, לא משנה אם מדובר בגבר או אישה. בנוסף, יקבל  נקודת זיכוי נוספת בגין העובדה שכלכלת ילדיו הייתה עליו.

 

  1. נישום אלמן

כל עוד הנישום האלמן לא נישא בשנית ו/או אינו מנהל משק בית משותף עם בת זוג - במקרה זה יקבל הנישום סך כל נקודות הזיכוי של שני בני הזוג הנשואים + נק' זיכוי כנגד היותו חד-הורי + נק' זיכוי נוספת כנגד כל ילד שהוא הורה יחיד עבורו (הורה יחיד – שההורה השני נפטר או אינו רשום במרשם האוכלוסין).