החזרי מס לשכירים – המדריך המלא

[vc_row][vc_column][vc_column_text] מידי שנה שכירים רבים משלמים סכומים גדולים מאוד משכרם בכל חודש למס ההכנסה. מס ההכנסה גובה אחוזים ממשכורות חודשיות של שכירים בחישוב שנתי גס. אם הגעתם לכאן כנראה שאתם מודעים לעובדה ששילמתם הרבה מס הכנסה כשכירים ולפי הניסיון שלנו בתחום כנראה שגם אתם, אכן שילמתם יותר מדי מס הכנסה ואתם כנראה זכאים להחזרי מס לשכירים. אז איך בדיוק יודעים מה ההחזר הצפוי וכיצד לדרוש אותו? כל המידע בעבור החזרי מס לשכירים נמצא במדריך הבא.

החזרי מס לשכירים

לפי הנתונים המצטברים של אלפי לקוחות אותם שירתנו במשך מעל 15 שנות פעילות בתחום, למרבית מציבור השכירים בישראל (כ-85%) מגיעים החזרי מס הכנסה, כאשר נתוני ההחזר הממצע מגיעים לסך של 11,400 ₪ לתיק. המשמעות היא כי בסבירות גבוהה שכשכירים הנכם זכאים לאלפי שקלים (שלא לומר עשרות אלפי שקלים בתיקים רבים) החזרי מס הכנסה לשכירים, בעבור שש השנים האחרונות או חלקן.

תשלום מס הכנסה לשכירים ממשכורת מבוצע בדרך של ניכוי המס במקור על ידי המעביד. על המעביד חלים חוקים ותקנות בדבר אופן ניכוי המס ושיעורו. רוב רובם של המעבידים מחשב את משכורות העובדים בעזרת תוכנת שכר מאושרת ותקנית המעודכנת בהתאם לתקנות מס הכנסה לשכירים לפרקים.
פעמים רבות וחוזרות נתקלנו במשפט: אני עובד במקום עבודה מסודר, אינני סבור כי אני זכאי להחזרי מס לשכיר.
מדוע, אם כך, קיימים לציבור השכירים בישראל החזרי מס לשכירים, חלקם נדרשים וחלקם לא נדרשים, הנאמדים על ידי מומחים בסכומים של 7 מיליארד ש"ח?

מצבים בהם קיים החזר מס לשכיר:

קיימות מספר סיבות להיווצרותם של החזרי מס לשכירים.
ננסה בראשי פרקים להסביר מדוע, אם כך, קיימים החזרי מס הכנסה ואת הסיבות להיווצרותם:

א המעביד מנכה מס הכנסה בדרך של ניכוי משכרו החודשי של העובד, בד"כ בשיטה מצטברת מתחילת השנה או מתחילת עבודתו של העובד, כמאוחר. במידה וקיימים מצבים של אי עבודה, אפילו של חודש אחד או חלק מהחודש, נוצרים הפרשי מס לזכותו של העובד, זאת מהסיבה כי ההתחשבנות של העובד מול מס הכנסה בעת הגשת בקשה להחזרי מס לשכירים, מבוצעת באופן שנתי ולא חודשי.

ב. במצב שהעובד זכאי לנקודות זיכוי נוספות, והמעביד לא זיכה את העובד בהם, נוצרים הפרשי מס לזכות העובד. המצבים הנפוצים של זכאות לנקודות זיכוי נוספות הנם:

ב-1 נקודות זיכוי לחייל/ת משוחרר/ת – למשך 3 שנים מיום השחרור
ב-2 נקודות זכוי בגין ילד לקוי למידה שעבר וועדת השמה
ב-3 נקודת זכוי לגרוש המשלם מזונות לילדיו
ב-4 נקודות זכוי בגין ילדים קטנים
ב-5 נקודות זכוי בגין סיום לימודים לתואר ראשון/תואר שני

ג פעילות בניירות ערך מזכה, לרוב בהחזרי מס הכנסה, לעתם ניכרים ומשמעותיים.
המונח ניירות ערך כולל מניות סחירות, אופציות שונות, אג"חים שונים מק"מים וכיו"ב ניירות ערך סחירים בישראל או מחוץ לישראל.
הוראות ניכוי מס במקור החלים על הבנקים/ברוקרים המאפשרים פעילות בניירות ערך דרכם, מחייבות ניכוי מס במקור בגין רווחים המופקים ממכירה בפועל של ניירות ערך.

החזרים בסעיף זה נוצרים לרוב מהסיבות הבאות:
1. קיומם של הפסדי הון מפעילות בניירות ערך (או אחרים) מועברים משנים קודמות
2. קיומם של הפסדי הון מפעילות בניירות ערך בחשבון אחר של הלקוח.
3. קיומם של הפסדי הון באותה שנה בה קיימים גם רווחי הון, שלא בוצע בגינם קיזוז על ידי הבנק/ברוקר.
4. קיימת אפשרות של קיזוז הפסדי הון מפעילות בניירות ערך אל מול רווח הון הנוצר בעת מימוש אופציות ואו מניות דרך מקום העבודה.

ד. הפקדות ותשלומים שונים המעניקים זיכוי במס בהתאם לתקרות או הטבה במס:
הפקדות לקופות גמל או קרנות פנסיה שלא דרך המעביד, תשלום לבטוח חיים (כולל בטוח חיים משכנתא), תשלום עבור אבדן כושר עבודה, תרומות למוסדות שאושרו על ידי מס הכנסה (נדרשות קבלות מקור) ותשלום שכר טרחה עבור הגשת דוחות למס הכנסה, כולל תשלום עמלה לחברה המעניקה שירות של ביצוע החזרי מס לשכירים.

ה. מקרים אחרים המזכים בהחזרי מס, כגון:
פדיון פוליסה לבטוח מנהלים/פנסיה לפני המועד ותשלום מס בשיעור 35% בגין הפדיון
מס שבח ששולם ואפשרות פריסתו על פני מספר שנים
תשלום מס הכנסה בעת קבלת פיצויי פיטורין ואפשרות בצוע פריסת פיצויים והמס בהתאם
תשלום מס הכנסה בגין תשלום חד פעמי ששולם.

האם ניתן לדרוש החזרי מס לשכירים בצורה עצמאית?

כמובן, רשויות מס הכנסה מעמידות לרשותכם השכירים חוליות ייחודיות המיועדות לטפל אך רק בנושא החזרי מס הכנסה לשכירים, המגיעים לכם, ציבור השכירים בישראל.
בחוליות אלה עובדים פקידים מיומנים ובקיאים, בדרך כלל, העושים מלאכתם נאמנה למען החזרת עודפי הכספים ששילמתם למס הכנסה.
האם משתמע מהדברים כי אנו ממליצים לפנות ישירות למס הכנסה ללא שירותים של חברה מהתחום? ובכן אנחנו לא אובייקטיבים. אך מנסיוננו הרב, ברוב רובם של המקרים, לא מומלצת פנייה עצמאית בדרישה להחזרי מס. היות ומדובר בהליך פשוט אך מורכב בפעם הראשונה, יצרנו את המדריך להחזרי מס לשכירים בשביל לשתף אתכם בידע הרב שנצבר אצלנו בנושא ולנסות לסייע בתהליך.
המדריך כתוב בדרך של מתן מענה לשאלות עיקריות בהם אנו נתקלים בחיי היום יום בעבודתנו בתחום החזר מס הכנסה.

מה הסיבות שבגללן אפשר לקבל החזרי מס כשכירים?

 • סיום תואר אקדמיהחזרי מס לשכירים
 • תקופות אבטלה
 • תשלומי פנסיה וביטוח מנהלים
 • תשלום ביטוח חיים ומשכנתא
 • לידת ילדים בטווח שנות הבדיקה (6 שנים אחורה
 • נקודות זכוי חייל/ת משוחרר/ת (עד 3 שנים מיום השחרור)
 • פעילות בניירות ערך
 • עבודה בשני מקומות עבודה או יותר בו זמנית
 • משיכת כספי פנסיה/תגמולים ותשלום מס 35%
 • פיטורין מהעבודה
 • תשלום מס שבח בעקבות מכירת מגרש או בית פרטי או עסקת קומבינציה
 • תרומות למוסדות אשר קיבלו אישור תרומות ממס הכנסה

איך פונים למס הכנסה לקבלת החזרי מס לשכירים?

הפניה למס הכנסה בדרישה להחזרי מס מבוצעת בדרך של מילוי טפסים. 
טופס 1301 הוא הטופס העיקרי אותו תידרשו למלא ולחתום עליו.
טופס 1322 יש לצרף כאשר יש פעילות בניירות ערך, טופס 134 נדרש כאשר חוייבתם במס בגין שווי הפקדות לקופות גמל או קרנות השתלמות, טופס 119 נדרש כאשר אתם זכאים לנקודת זיכוי בגין סיום תואר אקדמאי.
יש לצרף את הטפסים הנדרשים, כמפורט להלן, והדבר הכי חשוב הוא לצלם ולשמור אצלכם העתק מלא של הבקשה שהוגשה.

אילו מסמכים עלינו לצרף בעת הפנייה בדרישה להחזרי מס?

 • טופס 106 מאת מקום העבודה – אישור שנתי מאת המעביד המפרט את כל התשלומים ששולמו לכם ואת כל הניכויים שנוכו ממכם.
 • טופס 867 – במידה והייתה לכם פעילות בניירות ערך יש להמציא טופס זה מאת פקיד ההשקעות שלכם בסניף הבנק או הברוקר.
 • למסיימי לימודים אקדמאים – תעודת זכאות לתואר אקדמאי / תעודת מקצוע + אישור מספר שנות לימוד + אישור המפרט את תאריך הזכאות לתואר
 • קבלות על תרומות שבצעתם בשנת המס – יש לצרף מקור בלבד
 • קבלות עבור סכומים ששילמתם לשירותים הקשורים בהגשת דוחות למס הכנסה  – כגון תשלום עבור שירותים של חברה להחזרי מס
 • העתק החלטת וועדת השמה אישורים בדבר קבלת קצבאות נכות

האם מומלצת פנייה עצמאית למס הכנסה? ולמה?

בקיצור דברים לא. באריכות דברים לא ולא! 

למה לא? אנו פה לעודד אתכם כן לדרוש את החזרי המס שלכם, אולם החזרי מס הנם תחום של חישובים ולא הערכות, של בקיאות בחוקי המס, של לדעת אילו טפסים נדרשים ואילו מיותרים, לאילו שנים כן מגיע לכם החזרים ולאילו שנים לא, מה הזכויות שניתן לדרוש בדוח המוגש, מהי הדרך הנכונה והמיטבית למלא את הטופס בקשה להחזר מס.

הגשתם דוח וקיבלתם החזר מסוים? טוב. השאלה האם זה ההחזר האמיתי המכסימלי המגיע לכם? האם יש לכם מדד להשוואה ולבדיקה האם ההחזר האמיתי המקסימלי שמגיע לכם זה אכן ההחזר שקיבלתם?

כיצד יש לבחור חברה אמינה לבצוע החזרי המס שלנו כשכירים?

חברה אמינה וותיקה בתחום תבטיח לכם כי תקבלו את השירות המיטבי והמקצועי הנדרש, ותענה על רוב או כל הדרישות המצופות ממנה כפי שפירטנו בסעיף הקודם. תשלום עבור שירותים של חברה להחזרי מס הכנסה, מהווה הוצאה מוכרת לשכיר המזכה בהחזרים בשנה לאחר מכן.

מה היתרונות בבצוע החזרי מס דרך חברה אמינה וותיקה בתחום?

חברה אמינה וותיקה בתחום תבטיח לכם כי תקבלו את השירות המיטבי והמקצועי הנדרש, ותענה על רוב או כל הדרישות המצופות ממנה כפי שפירטנו בסעיף הקודם. תשלום עבור שירותים של חברה להחזרי מס הכנסה, מהווה הוצאה מוכרת לשכיר המזכה בהחזרים בשנה לאחר מכן.

מה זמן ההמתנה מרגע הגשת הדוחות ועד אשר מס הכנסה מאשרת את החזרי המס?

זמן ההמתנה משתנה ותלוי בשני גורמים:

 1. העומס הקיים במשרד פקיד השומה אליו אתם משויכים – ככל שהעומס גדול יותר כך משך הזמן יהיה ארוך כי בפשטות התור ארוך יותר.
 2. מועד ההגשה של הדוח בקשה להחזר מס – קיימים חודשים בהם סטטיסטית מוגשות יותר בקשות להחזרי מס ולכן הגשה בחודשים עמוסים תביא לזמן המתנה יחסי ארוך יותר מאשר הגשה בחודשים לא עמוסים.

מה באשר לעמלה אותה גובות חברות להחזרי מס?החזרי מס לשכירים

שירותים של חברות להחזרי מס כמובן כרוכות בתשלום, נהוג כי משולמת עמלה הנקובה באחוזים כתלות בהחזרי המס שיתקבלו בפועל.
כאשר העמלה זולה מדי באופן יחסי לחברות אחרות כדאי לבדוק האם השירות של החברה כולל השלמת טפסים חסרים וכן את שאר הכללים  והדרישות כפי שפירטנו לעיל. כאשר העמלה יקרה באופי יחסי יש לוודא שאכן שירותי החברה המציעה נותנים ערך מוסף לשירות הניתן.

שמות הטפסים הנפוצים בתחום החזרי מס לשכירים ובכלל:

 • טופס 106 – ריכוז שנתי של המשכורות – פר שנה.
 • טופס 100 – פירוט חודשי של המשכורות והניכויים מהשכר –  פר שנה.
 • טופס 806/856 – אשור שנתי על ניכוי מס במקור – פר שנה מפורט בו כמה כסף הלקוח קיבל מהחברה וכן כמה מס הכנסה נוכה אם בכלל.
 • טופס 161 – פירוט פיצויי פרישה/ פירוט מענק פיצויים שהלקוח קיבל מהחברה בה עבד – כאש הוא פרש מהחברה – ז"א יש לבקש את הטופס לשנת  העבודה האחרונה.
 • טופס 867 – אישור מאת הבנק על ניכוי מס הכנסה מפיקדונות ומפעילות בניירות ערך סחירים – פר שנה.
 • אישור מס – אשור מאת חברת הבטוח בדבר תשלומים שנתיים שהלקוח שילם לחברת בטוח עבור בטוח חיים – אישור שנתי.

החזרי מס לשכירים עם חברת צדק תרדוף

אנו מציעים שיטה חדשנית ושונה לתשלום העמלה על שירותי החזרי המס לשכירים, והיא כוללת את המרכיבים הבאים:
תשלום דמי פתיחת תיק – עמלה אשר מוחזרת בחלקה או במלואה, בהתאם למסלול הנבחר. במידה ובסיום הבדיקה לא צפויה זכאות להחזרים תחוייבו בעמלה זולה מופחתת, אשר שיעורה יורד ביחס הפוך לדמי פתיחת התיק ששולמו.
השיטה הזו שאנו מציעים הנה הוגנת דיו, לדעתנו, לשני הצדדים לשירות והמסלולים הניתנים לבחירה מותאמים לרמת הצפיות של הלקוח.

לקבלת הצעה מתאימה לבדיקת החזרי מס לשכירים עבורך על ידי נציג שירות מלא פרטיך או צלצל היום. נשמח לעזור!

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title="לבדיקת זכאותך אונליין להחזרי מס לחץ כאן" color="info" size="lg" align="center" link="url:https%3A%2F%2Ft23.co.il%2Fpersonal-details1%2F||"][/vc_column][/vc_row]