החזרי מס בגין משכנתא?

החזרי מס בגין משכנתא

תשלום משכנתא

תשלום משכנתא (החזר חודשי קבוע של הלוואה שנלקחה לרכישת דירת מגורים בד"כ) איננו מהווה, לצערנו, הוצאה המוכרת בניכוי, עבור החזרי מס לשכירים.
תשלום משכנתא מלווה בד"כ בתשלום עבור בטוח חיים של נוטלי המשכנתא. תשלום בטוח חיים זה מקנה בד"כ זיכוי במס של 25% מגובה הסכום השנתי ששולם (כפוף לתקרות האישיות של המשלמים).

לכן במידה ואתם משלמים משכנתא, מומלץ לבקש מהמבטח "אישורי מס" שנתיים בעבור שש השנים האחרונות, ולצרף אותם לחומר שאתם מעבירים אלינו לצורך בדיקת הזכאות משכנתא והחזרי מס.

נציין כי מאמר זה מתייחס לשכירים בלבד.