החזרי מס בגין הפרשות לקרנות פנסיה וקופות גמל

החזרי מס בגין הפרשות לקרנות פנסיה וקופות גמל

רוב השכירים במדינת ישראל משלמים חלק משכרם בעבור הפרשות לקרן פנסיה ו/או בטוח מנהלים (במקביל להפרשות המעסיק).

למעשה חלה חובה על כל מעסיק להפריש עבור עובדיו כספים בעבור קרן פנסיה ו/או בטוח מנהלים, ויוצא מחובה זו שגם העובד השכיר מפריש בהתאם את חלקו.

מבחינת היבט המס, הפרשה או תשלום של העובד לקרן פנסיה מקנה זיכוי במס של 35% מגובה התשלום. הזיכוי ניתן כנגד מס ההכנסה שהעובד משלם.

לדוגמא:

העובד משלם מס הכנסה חודשי של 800 ש"ח

העובד החל להפריש סכום של 500 ש"ח משכרו (חלק העובד) בעבור קרן פנסיה

המס החודשי שהעובד ישלם יקטן ב 175 ש"ח (35%* 500 ש"ח = 175 ש"ח)

לכן מס ההכנסה שהעובד ישלם יהיה מעתה 625 ש"ח.

דא עקא, כאשר ממילא העובד השכיר איננו מגיע לסף תשלום המס, יוצא שאיננו נהנה מהטבת המס הגלומה בתשלום לקרן הפנסיה/בטוח מנהלים.

כאשר אנו מבצעים בדיקת החזרי מס לבני זוג נשואים, ניתן לבצע מיקסום הטבות המס הגלומות בהפקדות לקרנות פנסיה ואו ביטוחי מנהלים, בדרך של שיתוף ההפקדות הכוללות וחלוקתם מחדש לבני הזוג.

נדרשת תשומת הלב למצב של:  לא להפוך עמית שאינו מוטב לעמית מוטב.

אולי תתעניינו גם במדריך השלם - החזרי מס לשכירים