החזרים משוק ההון

החזרים משוק ההון

החל משנת 2003 ועד היום חל מיסוי על פעילות בשוק ההון. המיסוי מוסדר בפרק ה לפקודת מס הכנסה, העוסק במס רווחי הון. המיסוי חל על תושבי ישראל המבצעים פעילות בניירות ערך מסוגים שונים, בישראל או מחוץ לישראל.

המונח ניירות ערך כולל מניות סחירות, אופציות שונות, אג"חים שונים מק"מים וכיו"ב ניירות ערך סחירים בישראל או מחוץ לישראל.

פעילות בניירות ערך מזכה, לרוב בהחזרי מס הכנסה המוכרים גם בשמם, החזרי מס הכנסה משוק ההון, שחלקם לעיתים ניכרים ומשמעותיים.

הוראות ניכוי מס במקור החלים על הבנקים/ברוקרים המאפשרים פעילות בניירות ערך דרכם, מחייבות ניכוי מס במקור בגין רווחים המופקים ממכירה בפועל של ניירות ערך.

החזרי מס מפעילות בשוק ההון בסעיף זה נוצרים לרוב מהסיבות הבאות:

  1. קיומם של הפסדי הון מפעילות בניירות ערך (או אחרים) מועברים משנים קודמות
  2. קיומם של הפסדי הון מפעילות בניירות ערך בחשבון אחר של הלקוח.
  3. קיומם של הפסדי הון באותה שנה בה קיימים גם רווחי הון, שלא בוצע בגינם קיזוז על ידי הבנק/ברוקר.
  4. קיימת אפשרות של קיזוז הפסדי הון מפעילות בניירות ערך אל מול רווח הון הנוצר בעת מימוש אופציות ואו מניות דרך מקום העבודה.

סוגיות נבחרות במיסוי ניירות ערך – האם המדובר בפעילות עסקית או הונית?

קיימות בפסיקה התייחסויות לשאלה מתי, אם בכלל, פעילות בניירות ערך יכולה להגיע לכדי מעמד של פעילות עסקית.

ברירת המחדל היא כי המדובר בפעילות במישור ההוני, קיימים מצבים בהם פקיד השומה ינסה לטעון כי המדובר בפעילות בעלת אופי עסקי ואילו במקרים אחרים לא יסכים לטענה זו, כך גם הנישום במצבים מסויימים ינסה לטעון לפעילות עסקית ובמצבים אחרים יטען לפעילות במישור ההוני.

בחינת סוגיית החזרים משוק ההון, תיעשה כאשר ברקע המבחנים שנקבעו בפסיקה, מבחנים אחרים כלליים אשר יש בהם להעיד האם פעילות מסויימת מגיעה לכדי עסק או לא ובעיקר הנסיבות הספציפיות של הנישום.

מנסיוננו המגוון בתחום, נוסף על האפשרויות הטכנולוגיות המתקדמות הקיימות כיום לקיום קניה ומכירה של ניירות ערך, נוכל לומר כי גובה מחזור פעילות של קניה ומכירה כשלעצמו אין בו בכדי להעיד ולענות על השאלה האם המדובר בפעילות המגיעה לכדי עסק אם לאו.

מתעניין בקבלת החזר מס? הציץ במדריך המלא שיצרנו - החזרי מס לשכירים.