החזרי ביטוח לאומי

החזרי ביטוח לאומי

תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לעובד שכיר, מבוצע בדרך של ניכוי המסים במקור על ידי המעביד (בדומה לתשלום מס הכנסה משכר)

המעביד פועל על פי הנחיות ברורות מטעם המוסד לבטוח לאומי.

זכאות אפשרית להחזרים נוצרת כאשר נוכו דמי בטוח לאומי ומס בריאות ביתר, מסיבות שונות.

אנו ממליצים לפנות אלינו ולבצע בדיקת זכאות להחזרי בטוח לאומי ומס בריאות במצבים הבאים:

  1. שכיר העובד בשני מקומות עבודה (או יותר) במקביל
  2. שכיר שיש לו הכנסה נוספת – למשל מקצבת אבדן כושר עבודה, קצבה אחרת וכו'
  3. עצמאי שהוא גם שכיר
אלי סאסי קידום בגוגל