מילון מונחים לטפסים בתחום החזרי מס

מילון מונחים לטפסים בתחום החזרי מס

 

במאמר זה ננסה לפרט את שמות הטפסים הנפוצים בתחום החזרי מס:

טופס 106 – ריכוז שנתי של המשכורות – פר שנה.

טופס 100 – פירוט חודשי של המשכורות והניכויים מהשכר –  פר שנה.

טופס 806/856 – אשור שנתי על ניכוי מס במקור – פר שנה מפורט בו כמה כסף הלקוח קיבל מהחברה וכן כמה מס הכנסה נוכה אם בכלל.

טופס 161 – פירוט פיצויי פרישה/ פירוט מענק פיצויים שהלקוח קיבל מהחברה בה עבד – כאש הוא פרש מהחברה – ז"א יש לבקש את הטופס לשנת  העבודה האחרונה.

טופס 867 – אישור מאת הבנק על ניכוי מס הכנסה מפיקדונות ומפעילות בניירות ערך סחירים – פר שנה.

אישור מס – אשור מאת חברת הבטוח בדבר תשלומים שנתיים שהלקוח שילם לחברת בטוח עבור בטוח חיים – אישור שנתי.

אלי סאסי קידום בגוגל